Fysiotherapie 

De fysiotherapeut is deskundig op het gebied van het houdings- en bewegingsapparaat. Hij of zij adviseert, begeleidt en behandelt mensen met lichamelijke klachten of beperkingen. Deze klachten of beperkingen kunnen ontstaan zijn door (sport)blessures, overbelasting, houding of door het ouder worden van het lichaam.

Het vak fysiotherapie is volop in beweging. De laatste jaren komt er steeds meer wetenschappelijk bewijs voor de toegevoegde waarde van fysiotherapie bij de behandeling van veel lichamelijke klachten. Dit is alleen mogelijk wanneer de betreffende fysiotherapeut op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen in het vakgebied. Bij Fysiocenter Bladel wordt gestreefd naar het werken volgens de nieuwste evidentie.