Veel gestelde vragen

Klik op de vraag om het antwoord te bekijken. Mocht de vraag hier niet bij staan kunt u altijd contact met ons opnemen via het contact formulier of bel: 0497 82 0216.

 

Vergoedt mijn zorgverzekeraar de fysiotherapie?

Fysiocenter Bladel heeft contracten afgesloten met bijna alle zorgverzekeraars. Uw verzekeraar vergoedt uw behandeling mits u een aanvullende verzekering met vergoeding voor fysiotherapie heeft afgesloten. Het aantal behandelingen is afhankelijk van uw pakket/polis. Meestal betreft dit een aantal behandelingen of een bepaald bedrag per jaar, verschillend per verzekering. 

Heeft u dit jaar al (elders) fysiotherapie gehad, meldt dit dan tijdens de eerste afspraak. Fysiocenter Bladel tracht zo goed mogelijk bij te houden hoeveel vergoeding u heeft en probeert u te waarschuwen wanneer uw budget op is, maar de eindverantwoordelijkheid ligt bij u.

Vergoedingen fysiotherapie 2019, hoe zit het precies?

De belangrijkste conclusie voor 2019 is: zorg dat u een goede aanvullende verzekering heeft. Net zoals in 2018 zal in 2019 fysiotherapie voor nieuwe chronische aandoeningen bij volwassenen pas vanaf de 21e behandeling door uw basisverzekering vergoed worden*. Niet alle chronische aandoeningen worden vanaf de 21e behandeling door de basisverzekering vergoed. Alleen de aandoeningen die voorkomen op de chronische lijst, ook wel de lijst Borst genoemd, komen daarvoor in aanmerking. Zo worden aandoeningen als wervelfractuur a.g.v. osteoporose, artritiden ( inclusief Reumatische Artritis) en status na een aantal hartoperaties niet meer vergoed uit de basisverzekering.

*Er zijn uitzonderingen hierop, vraag dit na bij uw zorgverzekeraar of fysiotherapeut.

Maar hoe zit het eigenlijk met de andere fysiotherapie vergoedingen in 2019?

Basis is niet genoeg
Basis is niet genoeg. Alleen kinderen tot 18 jaar krijgen de meeste fysiotherapie-behandelingen via de basisverzekering vergoed. Voor volwassenen ligt dat anders. Behandelingen bij niet-chronische klachten worden alleen via een aanvullende verzekering vergoed. Heeft u een chronische aandoening, dan vergoedt uw basisverzekering in 2018 de fysiotherapie pas vanaf de 21e behandeling. Bovendien moet uw chronische aandoening op een lijst staan die door de overheid is opgesteld. 

Aanvullende verzekering
Voor niet-chronische klachten en de eerste 20 fysiotherapie behandelingen bij nieuwe chronische klachten heeft u als volwassene dus een aanvullende verzekering nodig. Sluit daarom een aanvullende verzekering voor fysiotherapie af. Vergelijk de verschillende zorgverzekeraars en lees de polisvoorwaarden goed, vooral de kleine lettertjes over het maximale aantal behandelingen of de maximale vergoeding in euro’s.

Vraag uw fysiotherapeut
Tegenwoordig heeft u geen verwijsbriefje meer nodig voor de fysiotherapeut. U kunt er rechtstreeks naartoe, ook als u nog vragen heeft over de vergoedingen. De fysiotherapeut geeft geen advies over de beste zorgverzekering voor uw situatie, maar wijst u wel de weg. Meer informatie staat ook op defysiotherapeut.com. Voor een aantal chronische indicaties is wel een verwijzing van de arts nodig. Dit zal de fysiotherapeut met u bespreken.

Welke aanvullende verzekering heb ik en hoeveel behandelingen krijg ik?

Om te weten te komen welke aanvullende verzekering u hebt, kunt u kijken op de polis van uw verzekering. Daarop staat welk aanvullend pakket u gekozen heeft. Om dan te kijken hoeveel fysiotherapie behandelingen er in uw pakket zitten, kunt u de website van uw zorgverzekering raadplegen. Op deze site staan vaak alle aanvullende verzekeringen vermeld met de bijbehorende vergoedingen. Mocht u dan nog vragen hebben, dan kunt u telefonisch contact opnemen met uw zorgverzekering.

Als ik fysiotherapie krijg, valt dat onder het eigen risico?

Sinds januari 2008 kennen alle zorgverzekeraars een eigen risico. Iedereen heeft een verplicht eigen risico. In 2019 blijft deze  €385, - per jaar. Daarnaast kan ieder voor zich gekozen hebben voor een vrijwillig eigen risico. Dit wordt dan bij het verplichte eigen risico geteld. Op bovenstaande vraag is geen eenduidig antwoord te geven. Als u wordt behandeld en de behandeling wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering, valt dit niet onder uw eigen risico. Heeft u echter een chronische indicatie, dan vallen de behandelingen vanaf de éénentwintigste behandeling in de basisverzekering. Alles wat in het basispakket van uw zorgverzekering zit moet u een eigen risico voor betalen. Dus heeft u het eigen risico in zijn geheel of gedeeltelijk nog niet opgemaakt, dan worden over de behandelingen in het basispakket, tot €385, - of tot het vrijwillig eigen risico, wel een eigen risico gerekend.

Kan ik zelf zonder verwijzing van de arts naar de fysiotherapeut?

Ja, sinds 2006 kunt u rechtstreeks naar de fysiotherapeut. Deze zal een screening verrichten of u op de goede plaats bent en zo niet, zal de fysiotherapeut/ manueel therapeut in overleg met u doorverwijzen naar een collega of (huis)arts.

Moet ik zelf de nota betalen voor de fysiotherapie?

Er zijn contracten afgesloten met bijna alle verzekeraars. Wanneer u een aanvullende verzekering heeft afgesloten, wordt fysiotherapie vaak vergoed. Wij declareren rechtstreeks bij de verzekeraar. Is een enkele verzekeringsmaatschappij nog niet aangesloten bij het declaratie-portaal? Dan sturen wij de nota naar de patiënt. In een aantal gevallen kunt u deze dan alsnog declareren bij de verzekeraar. Kijkt u zelf uw dekking voor fysiotherapie na in uw verzekeringspolis.