Missie/ visie

Wij staan voor professionaliteit, klantgerichtheid, doelmatigheid en innovatie:

Professionaliteit: een team van gespecialiseerde medewerkers staat voor u klaar, een team dat zich continu wil verbeteren, gestimuleerd door de werkgever. De praktijk is modern geoutilleerd zoals dat hoort bij een professionele fysiotherapiepraktijk. Een werkomgeving voor de medewerkers met veel mogelijkheden. Er wordt gehandeld in overeenstemming met de beroepscompetenties/ standaarden, richtlijnen en protocollen. Daarnaast wordt multidisciplinair samengewerkt, zowel in de praktijk als buiten de praktijk.
 

Klantgerichtheid: De vraag van u staat bij ons centraal. We proberen de vraag van u dan ook zo goed mogelijk te beantwoorden, door empathie te tonen, open te staan voor de mening van u en duidelijke informatie te geven omtrent het probleem waarvoor u als cliënt komt. Onze therapeuten stellen samen met u een plan van aanpak op, waarin beide een actieve bijdrage leveren om het einddoel te behalen. Openheid en eerlijkheid hierin is naar onze mening een erg belangrijke factor. We willen namelijk samen het einddoel behalen. De klanttevredenheid staat erg hoog in het vaandel.
 

Doelmatigheid: We streven niet alleen naar maatwerk, maar we streven er ook naar om doelgericht te werken. Samen met u wordt een duidelijk einddoel bepaald, waar samen naartoe gewerkt wordt. We handelen naar aanwezige evidentie en protocollen/ richtlijnen om zo onnodig lange behandeltrajecten te voorkomen.
 

Innovatieve werkomgeving: we streven continu naar verbetering van onze processen, zowel gericht op de organisatie, personeelsbeleid, marketing/communicatie als productontwikkeling. De praktijkhouder stimuleert de medewerkers voortdurend om zichzelf te ontplooien en mee te denken in nieuwe mogelijkheden, ontwikkelingen en kansen voor het bedrijf. Zo leveren wij hoogstaande zorg op maat.


Fysiocenter Bladel staat voor een volledige en actieve aanpak van uw klachten, waarbij u als klant centraal staat!