Brace of tape zijn even goed bij enkelbandletsel

19-11-2015

Ongeveer 40% van de enkelletsels wordt (para)medisch behandeld. Wat de beste behandeling is, is echter nog onduidelijk. Kemler vergeleek de effecten van een behandeling van vier weken met een soft brace met die met een enkeltape op recidiefletsel en restklachten, een jaar na de behandeling. Deze klinische studie gaf geen uitsluitsel over de beste behandelmethode. De kosten voor de behandeling met een soft enkelbrace waren lager dan voor de behandeling met enkeltape, maar dit verschil was statistisch niet significant.

 

Enkelbandletsels komen veel voor in het dagelijkse leven en worden vaak betiteld als minder ernstige letsels. Kemler laat in haar studie echter ook zien dat enkelletsels veel vaker voorkomen dan blijkt uit de registraties van de spoedeisende hulp: de incidentie van medisch en niet-medisch behandelde enkelletsels in de algemene populatie is ongeveer 5,5 keer hoger dan die van enkelletsels die op de SEH behandeling krijgen. Dit is een indicatie dat letselinformatie over enkelletsel van SEH-afdelingen alleen het topje van de ijsberg laat zien.

 

Bron: Universiteit Utrecht