Bent u ook mantelzorger?

06-05-2019

Samenwerking in de Kempen

 

Met het netwerk MeeDoeN kwetsbare ouderen worden deelnemende zorgverleners/ disciplines in staat gesteld binnen de gemeente Bladel en Reusel kwalitatief hoogwaardige zorg te verlenen aan kwetsbare ouderen, waarbij zelfredzaamheid en eigen regie van de ouderen centraal staan.

 

Hiermee wordt, vanuit de paramedische beroepsgroepen, een welkome aanvulling met een intensieve onderlinge samenwerking geboden op het reeds bestaande kernteam kwetsbare ouderen (wijkverpleegkundige, huisarts, specialist ouderengeneeskunde en het sociaal wijkteam).

 

MeeDoeN, wij zijn er voor de kwetsbare ouderen!

 

Door goede communicatie tussen alle betrokken zorgverleners worden kwetsbare ouderen in de toekomst in staat gesteld langer thuis te blijven wonen en de juiste zorg te krijgen op de juiste plek.

 

Meer weten welke zorgverleners meedoen? Kijk op www.meedoenouderen.nl  voor meer informatie.