Golffysiotherapie in de praktijk

24-05-2017

De golfswing is een zeer complexe beweging waarbij het gehele lichaam meewerkt. Daar waar normaal gesproken het lichaam volledig gericht is op de beweging die wij 

maken en het doel dat daarmee verricht wordt, is dat bij de golfswing heel anders. Ook bij andere sporten is de speler over het algemeen gericht op het doel. Neem 

bijvoorbeeld een willekeurige balsport. Daarbij is de sporter gericht op het doel tijdens het maken van een schop- of werpbeweging. Tijdens het maken van de swing in de golfer echter gericht op de bal die voor de voeten ligt, maar is de beweging zijwaarts gericht naar een doel dat links dan wel rechts van de speler gesitueerd is.

 

Bij het maken van de golfswing is het van groot belang dat het lichaam vrij is van blokkades die de beweging kunnen beperken en de spiercontrole optimaal is. Als er ergens in het lichaam minder mobiliteit of spiercontrole aanwezig is, zal dit in veel gevallen in de rest van de bewegingsketen gecompenseerd worden. Dit kan leiden tot hardnekkige blessures waarvan de oorzaak niet altijd duidelijk te herleiden is en die het gehele golfseizoen door kunnen blijven sudderen. Dit komt de prestaties en het plezier in de golfsport niet ten goede.Ook kan het voorkomen dat het door bijvoorbeeld een oude blessure, slijtage of een operatie in het verleden, beweging niet meer mogelijk is in een bepaald gewricht waardoor er juist een noodzaak ontstaat om in de rest van de bewegingsketen de beweging te compenseren en eventueel de golfswing aan te passen aan de mogelijkheden van het lichaam.

 

Voor het aanleren van de swing en het trainen heeft u natuurlijk de expertise van de golfprofessional nodig die hiervoor de beste kwaliteiten bezit. Maar als het aanleren en/of uitvoeren van de juiste swing niet mogelijk is door klachten of fysieke beperkingen kan de golffysiotherapeut (soms in samenwerking met de professional) helpen om toch op uw eigen wijze te genieten van deze prachtige sport.


Bron: https://wentworthfallscountryclub.wordpress.com