Oncologische revalidatie

24-11-2016

Oncologische revalidatie is zorg die gericht is op het verminderen van de functionele, fysieke, psychische en sociale problemen verbonden met kanker, inclusief nazorg en revalidatie. Het gaat hierbij om advies en waar nodig begeleiding bij het omgaan met de ziekte en het herstel, en het in stand houden en verbeteren van de conditie. Tijdens de palliatieve fase (wanneer er geen kans meer is op genezing) verschuift de doelstelling naar het optimaliseren van de fysieke conditie en vooral de kwaliteit van leven van patiënt.

 

In de fysiotherapie bestaan er beweeggroepen voor oncologische revalidatie. Een beweegprogramma oncologische revalidatie is een trainingsprogramma dat, onder begeleiding van een fysiotherapeut, in groepsverband wordt aangeboden. Een beweegprogramma heeft als doel het ontwikkelen en in stand houden of verbeteren van een actieve leefstijl en het optimaliseren van de kwaliteit van leven. Om dit te bereiken zal aandacht besteed worden aan het uithoudingsvermogen en spierkracht. Daarnaast is er aandacht voor het verleggen van grenzen of het omgaan met grenzen (herkennen wanneer men te ver gaat). Hierdoor wordt ook het plezier in bewegen weer teruggevonden. Na afloop van het beweegprogramma is de patiënt in staat zelfstandig een invulling te geven aan een actieve leefstijl. De persoonlijke wensen en doelen van de patiënt bepalen het uitgangspunt voor de revalidatie.

 

Het programma kan meteen worden gestart, maar kan ook worden ingezet als tweede stap in het revalidatieproces. Wanneer na afloop van een revalidatietraject (bijvoorbeeld in het ziekenhuis) met meerdere begeleiders als fysiotherapeuten, ergotherapeuten, psychologen enz. geen zorg meer nodig is op het psychische vlak, maar nog niet het niveau is bereikt waarop door de patiënt zelfstandig gesport kan worden.

Voor patiënten met een hulpvraag op basis van specifieke aan kanker gerelateerde klachten, zoals lymfoedeem of neurologische uitvalsverschijnselen (problemen met het zenuwstelsel), is eerst individuele fysiotherapie nodig, waarna ze aan kunnen sluiten bij de groep.

 

Een deel van de kankersurvivors is fysiek te zwak om deel te nemen aan het beweegprogramma, omdat zij het vereiste inspanningsniveau niet halen. Deze patiënten kunnen gebaat zijn bij individuele fysiotherapie ter voorbereiding op de revalidatie.

 

 

Wanneer u meer informatie wilt over oncologische revalidatie, kunt u contact opnemen met  onze collega Maartje van den Ackerveken.